• http://www.tankhunwedding.com/wp-content/uploads/useful_banner_manager_banners/16-DADS0033.jpg
 • Line Contact

  ติต่อผ่าน App Line

  ทะเบียนพาณิชย์

  เอกสารฉบับนี้ ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  Facebook

  Facebook

  1 ใน 8 ร้านเช่าพานขันหมาก

  1 ใน 8 ร้านเช่าพานขันหมาก

  Promotion

  สอบถามโปรโมชั่น 084-108-9393

  นายพิธี/พิธีกร/รันคิว

  «« นายพิธี + เจ้าหน้าที่รันคิว (พิธีเช้า) »»

  ทำหน้าที่ดำเนินพิธีแต่งงานและควบคุมดูแลความเรียบร้อย ให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

   

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  1. นายพิธีจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องพิธีการต่างๆและลำดับพิธีการทั้งหมดให้เป็นไปตามเงื่อนไข ตามฤกษ์ยามของทางลูกค้า
  2. นายพิธีจะเริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่ พิธีสงฆ์ พิธีแห่ขันหมาก พิธีสู่ขอ พิธีปูเรียงสินสอด พิธีสวมแหวนหมั้น พิธีรับไหว้หรือพิธียกน้ำชา พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีส่งตัว พร้อมคอยให้คำแนะนำตลอดทุกพิธีการจนจบ พิธีแต่งงาน
  3. นายพิธีจะทําหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินงานแต่งงาน ตลอดทั้งงาน
  4. เจ้าหน้าที่รันคิวจะคอยดูแลความเรียบร้อยภายในงานตลอดทั้งงาน
  5. เจ้าหน้าที่รันคิวจะเป็นผู้คอยทำหน้าที่ลำดับพิธีการ ดูแลบ่าวสาว ดูแลประธานในพิธีและพ่อแม่ของบ่าวสาว
  6. ทักษะ ความรู้ ความสามารถของนายพิธีและเจ้าหน้าที่รันคิว ผ่านการอบรมมาอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
  7. เงื่อนไขการให้บริการ ทุกๆพิธีการต้องดำเนินอยู่ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันและอยู่ในสถานที่เดียวกันเท่านั้น
  8. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
  9. หากมีประเพณีจีน หรือประเพณีบายศรีสู่ขวัญ รบกวนทางลูกค้าแจ้งล่วงหน้า ก่อนตกลงว่าจ้างนายพิธีและเจ้าหน้าที่รันคิว
  10. หากต้องการนายพิธี ที่มีทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ รบกวนทางลูกค้าแจ้งล่วงหน้า ก่อนตกลงว่าจ้างนายพิธีและเจ้าหน้าที่รันคิว
  11. ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารเสนอราคา ได้จาก ปุ่ม Download Now
  12. ฟรี ! ค่าเดินทาง กรุงเทพฯและปริมณฑล
  13. ตจว. คิดค่าเดินทางตามจริง

   

  «« อัตราค่าบริการ 6,500 บ.»»

   

  ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา 
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของคุณ

  ทีมงาน แทนคุณ เวดดิ้ง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  Tel: 0841089393  หรือ Line ID: tankhunwedding

  «« นายพิธี + พิธีกร (งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส (เที่ยง) ) »»

  ทำหน้าที่ดำเนินพิธีการแต่งงานตลอดทั้งงาน

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  1. นายพิธี(พิธีกร)จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องพิธีการต่างๆและลำดับพิธีการทั้งหมดให้เป็นไปตามเงื่อนไข ของทางลูกค้า
  2. นายพิธี(พิธีกร)จะทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินงานแต่งงาน ตลอดทั้งงาน
  3. ทักษะ ความรู้ ความสามารถของนายพิธี(พิธีกร) ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและถูกต้องตามมาตรฐานสากล
  4. เงื่อนไขการให้บริการ ทุกๆพิธีการต้องดำเนินอยู่ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันและอยู่ในสถานที่เดียวกันเท่านั้น
  5. หากต้องการนายพิธี(พิธีกร) ที่มีทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ รบกวนทางลูกค้าแจ้งล่วงหน้า ก่อนตกลงว่าจ้าง
  6. ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารเสนอราคา ได้จาก ปุ่ม Download Now
  7. ฟรี ! ค่าเดินทาง กรุงเทพฯและปริมณฑล
  8. ตจว. คิดค่าเดินทางตามจริง

   

  «« อัตราค่าบริการ 6,500 บ.»»

   

  ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา 
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของคุณ

  ทีมงาน แทนคุณ เวดดิ้ง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  Tel: 0841089393  หรือ Line ID: tankhunwedding

  «« พิธีกร (งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส)»»

  ทําหน้าที่เป็นผู้ดำเนินพิธีการช่วงงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ตลอดทั้งงาน

   

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  1. พิธีกรจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องพิธีการต่างๆบนเวทีและลำดับพิธีการทั้งหมดให้เป็นไปตามเงื่อนไข ของทางลูกค้า
  2. พิธีกรจะทําหน้าที่เป็นผู้ดำเนินพิธีการช่วงงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ตลอดทั้งงาน
  3. ทักษะ ความรู้ ความสามารถของพิธีกร ผ่านการอบรมมาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล
  4. เงื่อนไขการให้บริการ ทุกๆพิธีการต้องดำเนินอยู่ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันและอยู่ในสถานที่เดียวกันเท่านั้น
  5. หากต้องการพิธีกร ที่มีทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ รบกวนทางลูกค้าแจ้งล่วงหน้า ก่อนตกลงว่าจ้าง
  6. ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารเสนอราคา ได้จาก ปุ่ม Download Now
  7. ฟรี ! ค่าเดินทาง กรุงเทพฯและปริมณฑล
  8. ตจว. คิดค่าเดินทางตามจริง

   

  «« อัตราค่าบริการ 4,000 บ.»»

   

  ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา 
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของคุณ

  ทีมงาน แทนคุณ เวดดิ้ง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  Tel: 0841089393  หรือ Line ID: tankhunwedding

  «« นายพิธี (พิธีกรดำเนินงานแต่งงาน ) »»

  ทำหน้าที่ดำเนินพิธีแต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  1. นายพิธีจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องพิธีการต่างๆและลำดับพิธีการทั้งหมดให้เป็นไปตามเงื่อนไข ตามฤกษ์ยามของทางลูกค้า
  2. นายพิธีจะเริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่ พิธีสงฆ์ พิธีแห่ขันหมาก พิธีสู่ขอ พิธีปูเรียงสินสอด พิธีสวมแหวนหมั้น พิธีรับไหว้หรือพิธียกน้ำชา พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีส่งตัว พร้อมคอยให้คำแนะนำตลอดทุกพิธีการจนจบ พิธีแต่งงาน
  3. นายพิธีจะทําหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินงานแต่งงาน ตลอดทั้งงาน
  4. ทักษะ ความรู้ ความสามารถของนายพิธี ผ่านการอบรมมาอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
  5. เงื่อนไขการให้บริการ ทุกๆพิธีการต้องดำเนินอยู่ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันและอยู่ในสถานที่เดียวกันเท่านั้น
  6. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
  7. หากมีประเพณีจีน หรือประเพณีบายศรีสู่ขวัญ รบกวนทางลูกค้าแจ้งล่วงหน้า ก่อนตกลงว่าจ้างนายพิธี
  8. หากต้องการนายพิธี ที่มีทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ รบกวนทางลูกค้าแจ้งล่วงหน้า ก่อนตกลงว่าจ้างนายพิธี
  9. ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารเสนอราคา ได้จาก ปุ่ม Download Now
  10. ฟรี ! ค่าเดินทาง กรุงเทพฯและปริมณฑล
  11. ตจว. คิดค่าเดินทางตามจริง

   

  «« อัตราค่าบริการ 4,000 บ.»»


  ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา 
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของคุณ

  ทีมงาน แทนคุณ เวดดิ้ง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  Tel: 0841089393  หรือ Line ID: tankhunwedding