• ทะเบียนพาณิชย์

  เอกสารฉบับนี้ ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  Like Us On Facebook

  Facebook Pagelike Widget

  Line Contact

  ติต่อผ่าน App Line

  1 ใน 8 ร้านเช่าพานขันหมาก

  1 ใน 8 ร้านเช่าพานขันหมาก

  Promotion

  สอบถามโปรโมชั่น 084-108-9393

  จำนวนคนเข้าเว็บ

  «« หน้าที่นายพิธี (พิธีกรดำเนินงานแต่งงาน) »»

  ก่อนจัดงาน

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานแต่งงานที่ถูกต้องตามประเพณีไทย 9 พิธี
  • แนะนำเรื่องการจัดพิธี, สถานที่, ขันหมาก, ช่างภาพ และอื่นๆ

  วันจัดงาน

  • ถึงสถานที่จัดงาน ก่อนเริ่มงาน 1 ชั่วโมง 
  • อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีการทั้งหมดเป็นภาพรวมให้กับญาติผู้ใหญ่และบ่าวสาว ประมาณ 10-15 นาที 

  พิธีสงฆ์ 

  • ตรวจเช็คความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ทั้งหมด
  • ประสานขั้นตอนพิธีกับเจ้าหน้าที่ (ออแกไนซ์, ช่างภาพ,, เจ้าหน้าที่โรงแรม, ฯลฯ)
  • ทำความเข้าใจกับบ่าวสาวในภาพรวมของพิธีเล็กน้อย ( ใช้เวลา 3 นาที)
  • เรียนให้พระสงฆ์ทราบเกี่ยวกับพิธีการ
  • เป็นผู้นำประกอบพิธีการทุกขั้นตอน จนจบพิธี
  • อธิบายถึงความสำคัญของพิธีสงฆ์ในช่วงของการประกอบพิธี (สวด เสก เสริม ใส่)

  พิธีแห่ขันหมาก

  • ทำความเข้าใจกับบ่าวสาวในภาพรวมของพิธีเล็กน้อย ( ใช้เวลา 3 นาที)
  • แจ้งลำดับพิธีการและหน้าที่ให้กับพ่อแม่, ญาติผู้ใหญ่, บ่าวสาว, เพื่อนเจ้าบ่าว และเพื่อนเจ้าสาวทราบ
  • แนะนำขั้นตอนและวิธีการจัดขบวนขันหมาก
  • ดูแลพิธีการ การแห่ขบวนขันหมาก
  • กล่าวถึงความเป็นมาและความหมายของพิธีแห่ขันหมาก (โห่ แห่ ให้)

  พิธีสู่ขอ-ปูเรียงสินสอด-สวมแหวนหมั้น

  • แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติให้กับบ่าวสาว, พ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ทราบ 
  • เป็นผู้นำดำเนินพิธีการทุกขั้นตอน
  • อธิบายความหมายและความสำคัญของประเพณีในช่วงพิธีการ (กราบ กอด กิน)

  พิธีไหว้ผู้ใหญ่ – พิธียกน้ำชา — พิธีผูกข้อมือ

  • แจ้งลำดับพิธีการให้แขกในงานทราบ
  • แนะนำขั้นตอนพิธีการให้กับพ่อแม่, ญาติผู้ใหญ่, บ่าวสาว และเพื่อนเจ้าสาว
  • เป็นผู้นำดำเนินพิธีการทุกขั้นตอน
  • อธิบายความเป็นมาของพิธีไหว้ผู้ใหญ่ – พิธียกน้ำชา – พิธีผูกข้อมือ (ผู้ให้ ผู้รับ)

  พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

  • แจ้งลำดับพิธีการให้แขกในงานทราบ
  • แนะนำรายละเอียดพิธีการให้กับประธานในพิธี, พ่อแม่, บ่าวสาว และเพื่อนเจ้าสาว
  • เป็นผู้นำดำเนินพิธีการทุกขั้นตอน
  • กล่าวถึงความหมายของพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ (มา มัง กะ สังข์)

  พิธีส่งตัวเข้าหอ

  • ประสานรายละเอียดกับออแกไนซ์และเจ้าหน้าที่โรงแรม
  • แนะนำขั้นตอนพิธีการให้กับญาติผู้ใหญ่, พ่อแม่ และ บ่าวสาว
  • เป็นผู้นำดำเนินพิธีการทุกขั้นตอน
  • อธิบายความหมายของพิธีส่งตัว (เย็นเหมือนฟัก หนักเหมือนหิน ทำมาหากินเหมือนไก่)

  หมายเหตุ :

  • การให้ความรู้และสร้างบรรยากาศภายในงาน เป็นความสามารถของพิธีกร

   

  ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของคุณ

  ทีมงาน แทนคุณ เวดดิ้ง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  Tel. 084-108-9393 หรือ Line ID: tankhunwedding