• http://www.tankhunwedding.com/wp-content/uploads/useful_banner_manager_banners/16-DADS0033.jpg
 • Line Contact

  ติต่อผ่าน App Line

  ทะเบียนพาณิชย์

  เอกสารฉบับนี้ ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  Facebook

  Facebook

  1 ใน 8 ร้านเช่าพานขันหมาก

  1 ใน 8 ร้านเช่าพานขันหมาก

  Promotion

  สอบถามโปรโมชั่น 084-108-9393

  หมายเหตุ

  • สคริปพิธีการแต่งงานต่างๆ ทาง แทนคุณ เวดดิ้ง ได้ทำการปรับแต่งให้เข้ากับสภาพสังคม ณ ปัจจุบัน แต่ยังคงรักษาเค้าโครงตามหลักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้อย่างครบถ้วน
  • ลูกค้าสามารถกดเรื่องที่ต้องการ Download ไฟล์เอกสารสคริปพิธีการ
  • ติดต่อ แทนคุณ เวดดิ้ง ตามช่องทางต่างๆ เพื่อขอ รหัสผ่าน (Password)
  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าแทนคุณ เวดดิ้งเท่านั้น

   

  ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
  ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของคุณ

  ทีมงาน แทนคุณ เวดดิ้ง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  Tel. 084-108-9393 หรือ Line ID: tankhunwedding